Marzec 2018r.

W marcu 2018r. zarejestrowano 2207 nowych jednośladów, czyli 47,8% mniej w marcu 2017. Od początku roku obserwujemy pogłębianie się spadku. W styczniu br. wynosił 27,9%, a w lutym 41,5%. W przypadku motorowerów duży wpływ na ten rezultat miały przyspieszone rejestracje w grudniu ubiegłego roku.  

Dla motocykli podobna sytuacja miała miejsce z początkiem ub.r. natomiast teraz, to ciągle normowanie rynku po jeszcze wcześniejszych (w poł. 2014r.) zmianach, które sprzyjały dynamicznemu wtedy rozwojowi tej części rynku.

MOTOCYKLE

W marcu br. zarejestrowano 1225 nowych motocykli, czyli 612 sztuk mniej niż przed rokiem. Jest to wynik zdecydowanie niższy niż w trzech poprzednich latach, kiedy rozszerzenie na szerszą grupę kierowców uprawnień do prowadzenia lekkich motocykli wpłynęło bardzo pozytywnie na wynik.

Od początku roku zarejestrowano 2093 motocykle (-28,8% r/r).

MOTOROWERY

W marcu br. spadek rejestracji motorowerów w porównaniu z marcem 2017 wyniósł 58,9%. Zarejestrowano 982 szt. wobec 2387 przed rokiem (-58,9% r/r).

Łączny wynik trzech pierwszych miesięcy to 1 646 motorowerów, czyli o 55,5% (-2 053 szt.) mniej niż w analogicznym czasie przed rokiem.

Więcej w raportach poniżej:
Metoda sortowania: