Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce

Opracowanie według danych GUS

Produkcja samochodów osobowych (w tys.)

Produkcja samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych

Produkcja pojazdów do transportu publicznego

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: