Wytyczne dotyczące kodów odpadów przyjmowanych do stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów

Ministerstwo Środowiska opublikowało na swojej stronie internetowej wytyczne dotyczące kodów odpadów przyjmowanych do stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów oraz powstających w wyniku przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji.