Biuletyn PZPM Środowisko i Technika nr 5

Kolejny numer Biuletynu PZPM Środowisko i Technika jest już dostępny.

Kolejny numer Biuletynu PZPM Środowisko i Technika jest już dostępny.

Wydanie jest poświęcone zbliżającym się terminom realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z:

  • ustawy o odpadach,
  • ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • ustawy o bateriach i akumulatorach,
  • ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
  • ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.